Hydraulik

Hydraulikavdelningen jobbar med design av olika hydrauliska system och tillhörande mekaniska system så som drivlinor och transmissioner. Dessa ingenjörer har jobbat med hydraulik både teoretiskt och praktiskt under en lång tid och kan dimensionera alla förekommande typer av ventiler och system.


Vi har erfarenhet från bland annat

  • Sekundärreglerade hydrauliksystem med omfattande säkerhetsfunktioner.
  • Open loop system med high-response ventiler.
  • Closed loop transmissioner.
  • Design av specialblock och specialventiler för stora flöden.
  • System med radialkolvsmotorer
  • HPU:er och kringliggande utrustning.
  • Dimensionering av rör och ventilsystem både för olja och gas.

Produktion av hydrauliksystem

ERIAN ordnar med design och produktion av specialventiler och block. Vi gör också kompletta sammanställningar av HPU:er (Hydraulic Power Units) och andra system. Produktion av block och ventiler sker i Finland och sammanställningar i Polen. Alla våra system levereras med minst EN 3.1 testcertifikat vilket betyder att vi har gått igenom, justerat och testat alla funktioner noggrant före en leverans.

Ta kontakt för att få offert på utveckling och produktion av hydrauliksystem. Vi är mycket konkurrenskraftiga och har god insikt i vilka typer av komponenter som fungerar och som är prisvärda!