Driftsättning

Avdelningen för kontrollsystem hanterar också uppstarter och igångkörning av styrsystem och maskiner. Flera av ingenjörerna har 10 års erfarenhet av igångkörningar och är duktiga på felsökning av elektriska, hydrauliska och mekaniska system. Vi planerar våra uppstarter noggrant och har med oss testprocedurer och checklistor för vad som ska testat och gås igenom. Detta resulterar i bästa möjliga kvalitet och snabba uppstarter. Vid behov stöttar också personal från hydraulikavdelningen i uppstarter som använder avancerade hydrauliska system.